Опции за плащане

За контакти:

Е-мейл: bulgaria@genii-health.com

Предплащане

Този метод Ви позволява да преведете сумата по нашата банкова сметка, след като направите поръчката. След постъпване на плащането при нас, поръчката Ви ще бъде обработена.

След извършване на поръчката веднага ще получите потвърждение по имейл. В него ще намерите необходимите банкови данни. Моля, въведете номера на поръчката си в полето "Основание за плащане" при извършване на превода, иначе плащането Ви няма как да бъде причислено от нас към поръчката Ви. След като сумата постъпи по нашата сметка, поръчката Ви ще бъде обработена. Моля, имайте предвид, че обработката на плащането обикновено отнема между два до пет работни дни.

За превода използвайте следната банкова сметка:

Данни за профил България:
Собственик:niceshops GmbH
IBAN:BG36 RZBB 9155 1009 5478 76
BIC:RZBBBGSF
Институция:Райфайзенбанк България (Raiffeisenbank Bulgaria)
Адрес на банка:18-20 Gogol Street, 1504 Sofia

Моля, въведете номера на поръчката си в полето "Основание за плащане".

Информация относно транзакцията:
С банков превод по система SEPA можете да извършвате транзакции на цената на национален банков превод. Разходите за таксите се споделят между възложителя и получателя - всеки от тях заплаща разноските за таксата за съответната национална транзакция.

При поръчки от страни, които не са част от Европейския съюз, ще трябва Вие да заплатите сами възможни допълнителни разходи за транзакция.