Научна информация и въпроси

Какво е честотата на Шуман?

Честотата на Шуман представлява геомагнитна вибрация на планетата. Това са квази постоянни електромагнитни вълни, които се образуват непрекъснато в определена честота по периферията на земната кора. Всяко енергийно освобождаване в "кухината" между йоносферата и земната кора, както и всеки гръмотевичен удар, генерират като страничен продукт радио вълни, които осигуряват енергията за поддържане на вибрациите на резонанса. Вълните се изменят в зависимост от електрическата атмосферна активност, но никога не изчезват напълно. Честотата носи името на немския физик др. В.О. Шуман (1888 - 1972). Заедно с Херберт Л. Кьониг, той успява да открие и измери стойността на честотата по сравнително точен начин (Schumann & König 1954). Тя е 7,83 херца и оттогава се нарича често "пулса на Земята".

Днес се смята, че еволюцията на живите същества е включвала бавно адаптиране към преобладаващите геомагнитни вълни, и че по този начин се е развила симбиоза между геомагнитното поле и поведението и благосъстоянието на живота на Земята (Funk, Monsees & Özkuzur 2009). Това означава, че от съществуването на йоносферата на Земята, резонансната честота на Шуман от 7,83 херца е винаги присъствала като основна честота и следователно може да се използва от всички живи същества като референтна честота за редица физиологични функции (Aschoff 1954, Glass 2001).

Как функционира честотата на Шуман?

Невробиологични изследвания показват, че основната честота на хипокампуса, важна част от мозъка, функционира в честотата на Шуман (O’Keefe & Nadel 1978). Измерените 7,83 херца бяха независимо потвърдени от НАСА, проф. Р. Вефер и биофизика Др. В. Лудвиг като "биологична норма", без която хората и много животни не могат да живеят пълноценно. Липсата на тези вибрации може да доведе до нарушения на общото състояние, като сънливост, главоболие, промени на пулса, нарушено дишане и много повече.

Проф. Майкъл Персингер, който проведе изследването от името на НАСА, първи призна, че по време на първите пилотирани космически полети липсата на честота на Шуман извън йоносферата е довела до значителни физиологични проблеми за астронавтите. Според него този проблем е бил разрешен чрез инсталиране на специално разработени Шуман-генератори. (Persinger 1967). Проф. Рютгер Вевер от института Max Planck в Ерлинг-Андекс, проведе независим опит с доброволци, които е трябвало да живеят в защитен от магнетизъм бункер за един месец. Това довело до значителни промени в циркадните ритми, които са вид "вътрешен часовник" за тялото. Стигнало се е до дестабилизация на ритъма за спане и събуждане, дневната температура на тялото, както и нивото на кортизон в кръвта. След като доброволците се върнали към начина на живот под нормални условия, нарушенията изчезнали. Проф. Вевер постигнал същия положителен ефект, инсталирайки генератора на Шуман в бункера (Wewer 1968).

Фиг 1:. Измерване на вертикалното електрическо поле в близост до Кингстън,
Род Айлънд, САЩ; Шуманови резонанси 1 до 5 (съгласно Polk, 1982)

При какъв механизъм действа честотата на Шуман?

Според научни изследвания в Калифорнийския технологичен институт (Caltech) в Пасадена, САЩ, магнитното поле на Земята оказва директно влияние на нашия мозък. В него били намерени кристали магнетит (Fe3O4), функциониращи като магнитни антени и възприети от мозъка чрез магнитното поле на Земята. Един американски изследователски екип е бил в състояние да докаже, че тези кристали се намират в големи количества в човешкия мозък (Kirschvink, Kobayashi-Kirschvink & Woodford 1992). Подобни биологични магнити бяха същевременно открити в няколко различни организма. Магнетитът реагира повече от един милион пъти на външно магнитно поле, отколкото всеки друг биологичен материал. Кристалите от магнетит могат да получават и реагират като антени дори на сравнително слаби сигнали.

Какво може да попречи на действието на честотата на Шуман?

Поради голямата зависимост от технологиите (електросмог) и бързо развиващото се използване на мобилни телефони, WLAN, Bluetooth, радио и т.н., стойностите на честотата на Шуман често биват изменяни. Затова нашето тяло често не е в състояние да получи честотата на този естествен часовник на земята, което изглежда е причината, поради която все повече и повече жизненоважни функции се чувстват десинхронизирани в организма. (Hecht 2011, Mulligan & Persinger 2012), подобно на случаите с първите космонавти в космоса. (Cherry 2002).

Как функционира GENII®

GENII® адресира точно тези проблеми и представлява електромагнитен генератор на вибрации (вълни) с батерии в областта на био честотите. Въз основа на вълните на Шуман, GENII® генерира електромагнитни ниски честоти с различни модели, разработени в продължение на десетилетия изследвания. Така GENII® създава основата за правилното синхронизиране на всички съществени функционални процеси в организма. По този начин потребителите на GENII® стават по-устойчиви на неблагоприятните фактори на околната среда, стреса и преумората.
Импулсите непрекъснато осигуряват по-висока производителност и по-бързо възстановяване в ежедневието. Важно в този контекст е гореспоменатото проучване (O’Keefe & Nadel 1978), в което е доказано, че честотите в диапазона на Шумановия резонанс (7.83 херца) се срещат в хипокампуса. Тази област на мозъка е в центъра на всички процеси, които са свързани с вниманието, концентрацията, изучаването и присъстват във всички бозайници. Потребителят може да избира между три основни програми с активиращ, стабилизиращи и релаксиращ вибрационен дизайн. Различните модели на честота, силата и
формата на генерираните електромагнитни полета в GENII®, са разработени след 50-годишни емпирични изследвания, разработени в сътрудничество с различни известни лекари и институции. Те са също така тествани и оптимизирани за нуждите на човешкото тяло.

Доказани положителни ефекти от резонанса на Шуман върху човешкия организъм:

  • по-добър сън и повишено благосъстояние чрез стабилизиране на циркадните ритми (Wever 1973, Cherry 2002)
  • подобрено изграждане на костите чрез стимулиране на остеобласта (Aaron & Ciombor 1996)
  • повишена имунна и ракова защита ( Liebermann et al. 2001.)
  • нормализирано кръвно налягане (Mitsutake et al. 2005)
  • по-малко сърдечни атаки чрез повишаване на променливостта на сърдечната честота (Lyskov et al. 2001)
  • атенюирана чувствителност към болка (Eccles 2005)
  • повишена производителност на паметта чрез стимулиране на хипокампуса (O’Keefe & Nadel 1978)
  • подобрена умствена дейност чрез синхронизиране на невронните ритми (Rutishauser et al. 2010, Mulligan & Persinger 2012)