Изследване на тема излъчването на мобилните телефони и неговите резултати!

Изследване на тема излъчването на мобилните телефони и неговите резултати!

В развитите страни, почти всеки жител използва мобилния си телефон ежедневно. Тази технология е вече неизменна част от нашето ежедневие. Въпреки всичко е повече от съмнително, че тази ежедневна употреба не води до рискове.

Откакто съществуват мобилните телефони, учени изучават последствията от тяхното използване. Тъй като мобилните телефони са част от ежедневието ни само от кратко време, до този момент съществуват само няколко дългосрочни проучвания, чиито фокус са хора, които са били в контакт с мобилните телефони от раждането си. Това е и една от причините досега да няма ясни резултати от проучванията.

Последното голямо проучване за въздействието на мобилни телефони върху човешкото здраве е от няколко години. През 2000 г. е започнало т.нар проучване Interphone, в което са били анкетирани повече от 12,000 души относно използването на мобилния телефон. По време на проучването са събирани данни в продължение на 10 години, включително появата на четири различни вида рак. Резултатът е показал, че не съществува връзка между заболяванията и използването на мобилен телефон. Обаче било установено, че има по-голяма вероятност от развитие на глиома до ухото, в случаи на интензивно използване на мобилния телефон. Самото изследване, обаче, е критикувано от няколко експерти. Основната критика била насочена към факта, че анкетираните души трябвало сами да документират използването на телефона, както и липсата на група за сравнение, която не е използвала мобилни телефони през периода. В допълнение, доброволци починали от рак по време на текущото проучване, не са били включени в резултатите. Също така е необходимо да се отбележи, че употребата на мобилни телефони рязко се е увеличила през последните 5 години.

Въпреки че липсват ясни доказателства за повишения риск от рак при използване на мобилен телефон, все повече институции и граждани призовават за повишено внимание. В действителност, в момента липсват дългосрочни проучвания на тази тема и на тема влияние върху децата.

Между другото: В момента тече т.нар. проучване Cosmos в което се изследва здравето на 200 000 потребители на мобилни телефони от 20 до 30 години.