Balance weather


"BALANCE WEATHER" на GENII® е специално разработена стабилизираща програма за електрочувствителни хора, които реагират на влиянията и въздействията на околната среда, като магнитни или електромагнитни полета, мобилни комуникации, радио станции, радари, DECT телефони, WiFi или Bluetooth. Тя е също така подходяща за хора, чиято вегетативна нервна система реагира с неспецифични симптоми на атмосферните промени и влиянията на околната среда. Програмата не само предоставя електромагнитна вибрация, наподобяваща на естественото електромагнитно поле на земята, но също така генерира био честоти. Това укрепва устойчивостта и осигурява стабилност за електрочувствителните хора.

Фокус: Стабилизираща програма за електрочувствителни хора, които реагират на магнитни или електромагнитни полета, мобилни комуникации, излъчващи станции, радари, DECT телефони, WiFi, Bluetooth или на промени във времето с неспецифични симптоми.

Потребител: За екологосъобразни и реагиращи на атмосферни промени хора, както и за всички, които желаят да се чувстват в безопасност, въпреки технологичния напредък.

Препоръчителна употреба:
"BALANCE WEATHER" трябва да се употребява непрекъснато 6 месеца и може да се комбинира с всяка стабилизираща програма "BALANCE", както и всяка програма за сън "SLEEP" или всяка активираща програма "ACTIVE".

Поръчайте своята програма тук (на немски)

Кликнете тук, за да продължите към избора на активираща програма.

Кликнете тук, за да продължите към избора на релаксираща програма.