Balance happy

"BALANCE HAPPY" от GENII® може да се отрази на настроението и да повиши благосъстоянието на сетивата. Програмата предлага на потребителя електромагнитна вибрация, базирана на естественото електромагнитно поле. Тя може да доведе до по-голяма увереност, радост, смелост и по този начин да повиши качеството на живот.

Фокус: Стабилизираща програма с фокус върху балансиране на психическото благосъстояние и засилване на радостта от живота и самочувствието.

Потребители: За мъже и жени на всякаква възраст, които страдат от промени в настроението и желаят да постигнат по-добро качество на живот чрез повече жизненост, смелост и самочувствие.

Препоръчителна употреба:
"BALANCE HAPPY" следва да се използва продължително и може да работи с комбинира с всяка активираща програма "ACTIVE" и програма за сън "SLEEP".

Поръчайте своята програма тук (на немски)

Кликнете тук, за да продължите към избора на активираща програма.

Кликнете тук, за да продължите към избора на релаксираща програма.